Угода користувача
(публічний договір про надання послуг)

1. Загальні положення та терміни

1.1 Ця угода укладається між ФОП «Подоляк Руслан Сергійович» (надалі за текстом – «Адміністратор») та Вами (надалі за текстом – «Користувач»), (разом надалі іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), у формі публічного договору (оферти) про надання послуг, текст якого представлений на інтернет-сайті Адміністратора за адресою: http://www.moreza1dolar.com.ua

1.2. Акцептом (прийняттям) умов цієї Угоди вважається факт використання Користувачем сайту http://www.moreza1dolar.com.ua (надалі за текстом – «Сайт»), який настає в момент початку такого використання, а саме, переходу Користувачем за його адресою з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та / або технічних пристосувань, що дають можливість відображення змісту веб-сторінок сайту. Якщо Користувач з якихось причин не згоден з умовами цієї Угоди повністю або частково, він має право покинути даний сайт. Якщо Користувач продовжує використання сайту, це означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє та приймає її умови в повному обсязі без будь-яких винятків і застережень і зобов'язується надалі виконувати їх повною мірою.

1.3. Всі повідомлення, сповіщення, претензії та будь-яка інша кореспонденція, що спрямовується один одному Сторонами, вважаються спрямованими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбачених його функціональними особливостями, способом (повідомлення форуму, форми зворотного зв'язку, публікації Адміністратора тощо). Кореспонденція вважається також спрямованою належним чином, якщо вона спрямована Сторонами у письмовій формі з необхідними реквізитами, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.4. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК) даний документ є публічним договором, і у разі прийняття (акцепту) його умов особа зобов'язується виконувати умови Угоди.

1.5. Відповідно до зазначеної Угоди, Адміністратор надає Користувачеві послуги з використання сервісів веб-сайту http://www.moreza1dolar.com.ua (надалі за текстом – «Послуги»), а Користувач зобов'язується приймати та оплачувати Адміністратору Послуги відповідно до умов цієї Угоди.

1.6. У цій Угоді, якщо інше прямо не випливає з контексту, терміни використовуються у наступних значеннях:

 • Адміністратор – Фізична особа – підприємець «Подоляк Руслан Сергійович», реєстраційний номер облікової картки платника податків 2994511756.
 • Сайт - інтернет сайт http://www.moreza1dolar.com.ua, що адмініструється Адміністратором і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення Адміністратором інформації та проведення Акцій чи Кампаній.
 • Акція – комплекс заходів, спрямованих на популяризацію Сайту та Адміністратора, рекламу товарів та послуг інших осіб, та які проводяться з метою залучення максимальної кількості Користувачів до отримання відповідної інформації та послуг і за результатами яких з числа залучених осіб обирається переможець з правом придбання товарів, робіт та / або послуг на особливих умовах.
 • Кампанія – сукупність Акцій, за результатами проведення якої з числа окремих переможців Акцій обирається переможець Кампанії, який отримує право придбання товарів, робіт чи послуг на спеціальних умовах.
 • Переможець – особа, яка визначається Адміністратором за результатами проведення Акції чи Кампанії, та яка отримує право придбання товарів, робіт чи послуг за спеціальними умовами, які визначаються Адміністратором.
 • Користувач – будь-яка фізична особа чи представник юридичної особи, які досягли 18-річного віку та наділені повною дієздатністю, які за допомогою відповідних технічних засобів здійснюють перегляд та користування Сайтом.
 • Послуги – послуги, які надаються Адміністратором за допомогою Сайту чи інших технічних засобів.

1.7. Терміни, що використовуються для позначення функцій сайту, його функціональних елементів, розділів і окремих сервісів використовуються в тому вигляді, в якому вони вжиті в інтерфейсі сайту.

2. Умови користування сайтом

2.1. Користувачем Сайту може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований державою в установленому порядку або неповнолітні особи з дозволу одного з батьків чи опікунів.

2.2. Реєстрація Користувача здійснюється в наступному порядку:

2.2.1. Реєстрація фізичної особи:
Реєстрація - полягає у вказанні прізвища,імені та по батькові, ім'я в соціальній мережі або ссилка на сторінку в соціальній мережі, адреси реєстрації (згідно паспортних даних, якщо адреса реєстрації не збігається з адресою фактичного проживання, то вказується адреса, де фізична особа фактично і постійно проживає), номера контактного телефону, сума оплати, дата проведення оплати, e-mail.

2.2.2. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності (СПД) полягає у вказанні імені та прізвища та по батькові працюючого з рахунком співробітника СПД, назву організації, повного найменування, адреси місцезнаходження (відповідно до статутних та реєстраційних документів), номера з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), ідентифікаційного номера платника податків (ІПН), адреси електронної пошти та номера контактного телефону, сума оплати, дата проведення оплати, а також підтвердження реєстрації шляхом переходу за посиланням, отриманим в автоматичному листі від Адміністратора.

2.3. Реєстрація Користувача відбувається після внесення ним усіх даних, зазначених у п. 2.2.1 або 2.2.2 і натискання відповідної кнопки веб-інтерфейсу з текстом «Зареєструватися» або «Відправити» за умови, що Користувач поставить позначку навпроти тексту «Я приймаю умови Угоди користувача, даю згоду на обробку моїх персональних даних на умовах, передбачених Угодою, і підтверджую, що є дієздатною особою та маю право вступати у правовідносини від свого імені».

2.4. Користувач зобов'язується вносити зміни до зазначених ним при реєстрації даних при кожній їх зміні.

2.5. Адміністратор має право вимагати у Користувача відповідне документальне підтвердження внесених в момент реєстрації даних, а також у разі їх зміни у майбутньому. Порядок надання та перелік необхідних документів вказується у відповідному зверненні Адміністратора до Користувача. Адміністратор має право відмовити Користувачеві у використанні сайту і надання Послуг у разі ненадання в зазначеному порядку необхідних документів, а також, якщо надані документи містять дані, що не підтверджують даних, внесених Користувачем при реєстрації.

2.6. Порядок обробки даних Користувача Адміністратором та умови їх розміщення на сайті, а також інші положення, що стосуються обміну інформаційними даними між користувачами та Адміністратором, встановлюються даною Угодою та іншими документами Адміністратора.

2.7. Користувачеві надається можливість редагування та видалення даних, внесених ним при реєстрації.

2.8. Користувачеві заборонено передавати або здавати свій Рахунок Користувача (інформацію, необхідну для доступу до Рахунку Користувача) в оренду або продавати третім особам. У разі порушення цієї умови Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені особами, яким він передав інформацію про доступ до Рахунку, у тому числі цивільно-правову та / або кримінальну.

2.9. Користувач може мати на сайті лише один Рахунок Користувача. У разі виявлення Адміністратором кількох Рахунків одного Користувача, Адміністратор має право заблокувати їх.

3. Послуги, що надаються адміністратором

3.1. Адміністратор надає Користувачеві Послуги, які залежно від умов цієї Угоди можуть бути платними або безкоштовними.

3.2. До безкоштовних послуг належать:

 • Перегляд інформації на сайті.
 • Реєстрація Користувача.
 • Зміна відомостей Користувача.
 • Написання і публікація коментарів в соціальних мережах сайту в Вконтакті та Фейсбуці.
 • Перегляд новин.
 • Пошук свого імені в базі учасників акції.

3.3. До платних послуг належать:

 • Отримання доступу до окремих розділів Сайту.
 • Отримання доступу до повної інформації про акції чи інші події, висвітлені на Сайті.
 • Підписка на одержання розсилки електронною поштою про пропозиції, акції та інші події, інформація про які міститься на Сайті.
 • Послуги, які надаються Адміністратором Користувачеві на підставі Публічного договору про надання інформаційних послуг.
 • Послуги, які надаються Адміністратором Користувачеві на підставі Публічного договору доручення.
 • Інші послуги, передбачені даною Угодою або іншими договорами, укладеними між Адміністратором та Користувачем.

3.4. Перелік платних і безкоштовних Послуг, їх вартість та умови надання можуть періодично змінюватися Адміністратором в односторонньому порядку.

3.5. Користувач вільний у виборі замовлення платних Послуг, пропонованих Адміністратором на Сайті. Дані про надані платні послуги відображаються в інформації про Рахунок Користувача на відповідній веб-сторінці сайту.

3.6. Вартість і порядок оплати платних Послуг передбачені даною Угодою та умовами інших договорів, укладених між Адміністратором та Користувачем.

4. Вартість послуг та порядок оплати

4.1. Оплата послуг Адміністратора проводиться у безготівковій формі.

4.2. Користувач може внести кошти в рахунок оплати за Послуги наступним чином:

 • банківським переказом через касу будь-якого банку.
 • переказом з банківської картки через систему Приват24.
 • оплати на сайті банківською карткою Visa/MasterCard
 • поповнення через термінали ПриватБанк.
 • у будь-якому відділенні ПриватБанк.

4.3. Кошти, сплачені Користувачем за Послуги згідно даної Угоди чи інших Договорів поверненню не підлягають, за винятком випадків, окремо встановлених Адміністратором.

4.4. Користувач погоджується, що підтвердженням належного надання Послуг з боку Адміністратора є здійснення Користувачем оплати за Послуги та відсутність письмово обгрунтованих претензій Користувача щодо якості чи обсягу наданих послуг протягом одного календарного дня з моменту здійснення оплати за надані Послуги.

4.5. Вартість послуг визначається Адміністратором на власний розсуд та повідомляється Користувачеві шляхом її розміщення на Сайті.

4.6. Оплата Користувачем вартості Послуг свідчить про безумовну згоду Користувача з умовами надання таких Послуг, порядком їх оплати та вартістю. У разі незгоди з певними умовами чи вартістю Послуг, Користувач має право відмовитися від їх отримання лише до моменту здійснення оплати.

5. Акції та кампанії на сайті

5.1. З метою популяризації Сайту, поширення інформації, що на ньому розміщена та для залучення максимальної кількості Користувачів, Адміністратор має право організовувати будь-які Акції, Кампанії та проводити інші заходи.

5.2. Умови проведення таких Акцій, Кампанія чи інших заходів, порядок та терміни їх проведення, визначення критеріїв щодо участі Користувачів у таких міроприємствах визначаються Адміністратором на власний розсуд та доводяться до відома Користувачів шляхом їх розміщення на Сайті у будь-якому доступному для ознайомлення вигляді.

5.3. Адміністратор має право надавати можливість брати участь в Акціях та Кампаніях лише Користувачам, які користуються платними Послугами, що надаються Адміністратором.

5.4. Адміністратор має право в односторонньому порядку змінювати умови проведення Акцій, Кампаній чи інших заходів шляхом внесення відповідних змін в опубліковану інформацію на Сайті.

5.5. Адміністратор має право визначити умовою участі в Акції чи Кампанії здійснення Користувачем оплати певної суми коштів за Послуги, що надаються Адміністратором. При цьому, Користувач стає учасником Акції чи Кампанії з моменту здійснення оплати за Послуги, що надаються Адміністратором. Після здійснення оплати, Користувач не має права відмовлятися від Послуг, що були ним оплачені, а відповідно сплачені кошти поверненню не підлягають.

5.6. Адміністратор залишає за собою право скасувати проведення Акцій, Кампаній чи інших Заходів без пояснення причин такого скасування.

5.7. Детальні умови Акцій, Кампаній чи інших заходів визначаються виключно Адміністратором.

5.8. Користувач, який бере участь в Акції чи Кампанії зобов'язаний неухильно та беззастережно виконувати всі умови таких заходів.

5.9. У разі порушення Користувачем будь-яких умов проведення Акцій чи Кампаній, Адміністратор має право виключити Користувача з числа учасників таких заходів без пояснення причин виключення.

5.10. Детальні умови, порядок та правила проведення Акцій чи Кампаній визначаються в кожному окремому випадку Адміністратором та вказуються у Правилах проведення Акції (Кампанії).

6. Порядок визначення переможця акції, кампанії

6.1. Порядок обрання переможця Акції чи Кампанії визначається Адміністратором окремо для кожної Акції чи Кампанії.

6.2. Критерії визначення переможця та умови, яким він повинен відповідати визначаються Адміністратором індивідуально для кожного окремого випадку та публікуються одночасно з інформацією про Акцію чи Кампанію.

6.3. Технічні особливості визначення переможця визначаються Адміністратором.

6.4. Усі рішення щодо порядку, критеріїв, особливостей та умов визначення переможця приймаються виключно Адміністратором.

6.5. Адміністратор має право змінювати умови визначення переможця після їх публікації і до моменту вибору переможця без пояснення причин таких змін.

6.6. Оголошення переможця відбувається Адміністратором на Сайті. Вибір переможця чи порядок його визначення оскарженню чи скасуванню зі сторони Користувачів чи інших учасників Акцій чи Кампаній не підлягають.

6.7. Адміністратор має право скасувати своє рішення щодо визначення переможця, якщо ним буде встановлено будь-яке порушення умов Акції чи Кампанії таким Користувачем чи будь-якими іншими Користувачами, якщо їхні дії та / або бездіяльність могли вплинути на вибір переможця.

6.8. Право переможця на придбання товарів, робіт чи послуг за спеціальним умовами, не може бути за жодних умов передане Переможцем будь-яким іншим особам.

6.9. Переможець не має права замінити своє право на придбання товарів, робіт чи послуг за спеціальними умовами, яке виникло у нього за результатами проведеної Акції чи Кампанії грошовою компенсацією чи у будь-який інший спосіб.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.2. Користувач несе відповідальність за достовірність і відповідність чинному законодавству України наданих ним відомостей та виконуваних ним дій.

7.3. Адміністратор не несе відповідальності за споживчі властивості Товарів чи Послуг, що пропонуються Користувачам в якості подарунків за результатами проведення Акцій, Кампаній чи інших Заходів, а також за правомірність їх надання чи продажу. У разі виникнення спірних ситуацій щодо якості та / або споживчих властивостей отриманого товару чи послуги, Користувач та особа, яка надала такий товар чи послугу, зобов'язані їх врегулювати самостійно. Адміністратор не втручається в розгляд подібних ситуацій.

7.4. Адміністратор не є стороною угоди між Користувачем та особою, яка надає товари чи послуги, не бере участі в правовідносинах між ними і не несе відповідальності за їх дії / бездіяльність.

7.5. Адміністратор не несе відповідальності за достовірність інформації, що розміщується Користувачами, а також за правомірність її розміщення.

7.6. Адміністратор не несе відповідальності за перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та / або програмного забезпечення. Разом з тим, Адміністратор зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання чи виправлення таких ситуацій.

7.7. Користувач зобов'язується самостійно враховувати доходи, отримані внаслідок отримання послуг чи участі в Акціях та Кампаніях, і надавати звітність до податкових органів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, несе відповідальність у разі невиконання зазначених зобов'язань. Адміністратор не несе відповідальності за такі дії Користувача і за запитом компетентного державного органу має право надавати інформацію про кількість та обсяги отриманих Користувачем товарів та послуг, а також іншу необхідну інформацію.

7.8. Суперечки, що виникли в результаті порушення (можливого порушення) умов цієї Угоди, вирішуються шляхом мирного врегулювання. Якщо в зазначений спосіб спір вирішити неможливо, він підлягає подальшому розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

7.9. Адміністратор не перевіряє всі товари чи послуги, які надаються третіми особами як заохочення за результатами проведення Акцій чи Кампаній, їх наявність або комплектність, справність або якість, відповідність опису тощо і не гарантує Користувачу, що інша сторона угоди виконає свої зобов'язання в повному обсязі. Адміністратор в міру можливостей намагається верифікувати дані, що стосуються опису товарів та послуг.

7.10. У разі виникнення спірних ситуацій між Користувачами, які вони не змогли самостійно врегулювати, Адміністратор має право вирішити суперечку між ними в рамках своїх повноважень, наданих відповідно до цієї Угоди, шляхом надсилання відповідного запиту сторонам угоди, на який вони зобов'язані відповісти в зазначений у запиті термін. Таке рішення є остаточним і подальшому оскарженню або перегляду в рамках Сайту не підлягає. Адміністратор має право відмовити Користувачам, які не виконали вказівки Адміністратора для вирішення спору між ними, в обслуговуванні і провести блокування Рахунку, його видалення і розірвання Угоди таким чином в односторонньому порядку.

8. Термін дії, порядок розірвання та зміни угоди

8.1. Моментом укладання цієї Угоди вважається факт використання Сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме переходу Користувачем за його адресою з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та / або технічних пристосувань, що дають можливість відображення змісту веб-сторінок сайту.

8.2. Дана Угода діє до тих пір, поки одна зі сторін не заявить про необхідність її припинення, але в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов'язань.

8.3. Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни до Угоди шляхом розміщення на Сайті Угоди в новій редакції. Адміністратор розміщує інформацію про зміну умов Угоди за 3 дні до розміщення Угоди в новій редакції на відповідному розділі Сайту.

8.4. Користувач приймає умови Угоди в новій редакції шляхом «умовного мовчання» (не виражає своїми прямими діями свого бажання розірвати Угоду, наприклад, видаливши свої дані і зареєстрований раніше рахунок Користувача).

8.5. Користувач зобов'язується самостійно ознайомлюватися з інформацією про зміни умов Угоди.

8.6. У випадках, не передбачених цією Угодою та Додатками до нього, Користувач зобов'язується керуватися рекомендаціями і підказками Адміністратора, спрямованими йому особисто або шляхом публікації на Сайті.

8.7. Користувач має право розірвати Угоду в односторонньому порядку, заявивши про необхідність припинення дії цієї Угоди шляхом видалення свого Рахунку Користувача або припинення користування Сайтом.

8.8. Користувач має можливість відновити дію Угоди та надання йому Послуг, авторизувавшись у своєму Рахунку Користувача на Сайті, і подавши відповідну заявку через форму зворотного зв'язку з Адміністратором на Сайті.

8.9. Адміністратор має право в односторонньому порядку розірвати дану Угоду в наступних випадках:

 • У випадках виявлення порушень Користувачем положень цієї Угоди, нанесення шкоди Адміністратору та/або його Користувачам.
 • В інших випадках, коли Користувач своїми діями (бездіяльністю) завдає збитків або шкоди діловій репутації Адміністратора або іншим Користувачам.

8.10. Моментом розірвання цієї Угоди в такому разі вважається момент повідомлення Користувача про таке розірвання зі Сторони Адміністратора.

8.11. Надання послуг може бути відновлено тільки після прийняття Адміністратором відповідного рішення.

9. Порядок передачі, зберігання та обробки персональних даних користувача

9.1. Надаючи свої дані, Користувач надає однозначну та беззаперечну згоду на збір та обробку його персональних даних Адміністратору.

9.2. Зокрема, користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі, на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

9.3. Користувач Сайту також дає згоду на інші дії, що може здійснювати Адміністратору з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронної та іншої формі, включаючи, але не обмежуючись наступні особисті даними:

 • Ім'я і прізвище Користувача, його реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 • Адреса місця проживання та реєстрації, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний номер телефону.
 • ІР-адреса та інші комунікаційні дані Користувача.
 • Банківські реквізити Користувача.
 • Будь-яка переписка Користувача з Адміністратором.
 • Будь-які інші відомості, які вказуються Користувачем в процесі користування Сайтом та отриманням Послуг.

9.4. Користувач надає однозначну та беззаперечну згоду на збір, обробку та використання власних персональних даних Адміністратором, або іншими, уповноваженими Адміністратором третіми особами, без обмеження строком та територією, з метою належного виконання умов Угоди та забезпечення належного ведення Адміністратором обліку відносин між Адміністратором та Користувачем, забезпечення правомірного ведення баз персональних даних Адміністратора, у тому числі, для передачі третім особам, у випадках, визначених чинним законодавством України.